Cititor de Proza

Despre mine

Fotografia mea

CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ atrist plastic,grafician , poet .40 de expoziţii personale ; o personală în Canada, Alma-Quebec în 2003 şi 2 în Franţa la Macon şi Manziat
7 carti editate -poezie si proză scurtă.
Peste135 de expoziţii de grup,în România şi străinătate
*Membru în AAP -Tg.Mureş, condus ILARIE OPRIŞ
*Membru in LIGA SCRIITORILOR din ROMANIA -Filiala
  Bucureşti,condus de ELISABETA IOSIF
  9 DIPLOME DE EXCELENŢĂ, după anul 2000,iar până în 1989, a luat numeroase premii la concursurile de artă.

ESEURI

                          
                             
                                                             
                                                      Prințul culorilor de apă

                                                       MIHAIL  GAVRILOV

       Decurând , am primit în dar un album de artă numit „Un secol de artăe frumoase în Moldova” scos la Ed.Art XXI, Iași, anul 2009 Autorul  acestui album este crticul de artă Valentin Ciucă. L-am parcurs cu aleasă plăcere dar și curiozitate să citesc din comentariile domniei sale , fiindcă de fiecare dată acestea sunt făcute sub semnul bunei-credințe, pentru ceea ce se numește artă adevărată. Am întâlnit foarte multe nume cunoscute, însă m-am oprit asupra pictorului Mihail Gavrilov, de care-mi vorbea adesea fostul meu prof. de pictură Vespasian Lungu , uneori și Emilia Dumitrescu, dar și Ion Gâță, fiindcă îi fusese elev la Școala Populară de Artă, pe când acesta preda aici.       Distinsul critic Valentin Ciucă spune despre opera lui Mihail Gavrilov; „Distins cu Premiul Anastase Simu pentru pictura la Salonul Oficial din anul 1936,urmat de alte premii, pictorul Mihail Gavrilov, părea să urmeze o traiectorie de excepție. A lucrat mult și divers în spiritul vremii și al vremurilor. A făcut proiecte scenografice de costume însă toate acestea au pornit de la pictura în jurul căreia toate celelalte tehnici; acuarela, gravura, sau desenul în tuș au gravitat rezultate notabile.   Gavrilov a fost un talent plural și convingător. Bun peisagist, prin toate peisajele făcute la Dunăre, în Vrancea  sau la Curtea de Argeș, îl impune pe artist ca un observator foarte atent al peisajului dar și în temele compozițonale . „        Mihail Gavrilov s-a născut pe dat de 9 decembrie 1889 în orașul Ismail  ( Basarabia de azi ).  Primele clase le face la Ismail, apoi la Vâlcov, unde tatăl său era numit director de școală. La vârsta de 21 de ani este incorporat în armată la Galați la Regimentul 3 Artilerie .În anul 1925 se căsătorește, însă cu pictura merge mai departe. Astfel în anul 1932, îl cunoaște pe colecționarul Hrandt Avachian cu care leagă o strânsă prietenie. În anul 1933 se împrietenește cu Sorin Manolescu și Gheorghe Naum .       În anul 1935 debutează la Salonul Oficial din București, participând apoi la toate expozițile la care este invitat, până în anul 1940, când Mihail Gavrilov părăsește Vâlcovul și se mută la București. Aici este găzduit de prietenul său Avachian.       În anul 1941 se stabilește la Brăila,unde o perioadă va fi găzdiut de prietenul său Sorin Manolescu . Din anul 1942 pănă în anul 1950, lucrează la diferite intreprinderi, ultima fiind Teatrul de Stat Maria Filotti, ca scenograf. În anul 1951 devine membru al U.A.R.P., Secția Grafică. Participă în continuare la expoziții. Din anul 1951, funcționează ca profesor la Școala Populară de Artă, pănâ în anul 1968, an în care artistul se stinge din viață în luna septembrie.       Mihail  Gavrilov , primește o educație aleasă încă din copilărie de la tatăl său fiu de preot, iar acesta terminânând Institutul Pedagogic din Fedosia, ajungând pofesor de matematică la Ismail .Mihail Gavrilov atrage atenția celor din jur , prin talentul său la desen și pentru felul cum modela lutul. Mișa , începe să facă tot felul de lucrări primind mai mult curaj de la tatăl său, care-i cumpăra tot felul de scule pentru pictură . Vâlcovul, așezat pe Canalul Chilia din Delta Dunării, devine principalul reper pentru Mișa în a studia peisajul, subiect predilect în pictura sa. Îl pasionează în mod deosebit acuarela gen de pictură care impune un ascuțit simț al observației, spontaneitate, rapiditate și o foarte bună cunoaștere în a combina și a așeza pe hârtie culorile de apă.
       Criticul de artă Ana Maria Harțuche, descrie opera lui Mihail Gavrilov astefel; „ Peisajul lui Mihail Gavrilov, cel din Vâlcov, este construit cu mare corectitudine și siguranță. Primul plan este rezervat arhitecturii capricioase și rarefiate, în care sunt improvizate structuri unice în care este văzut acel peisaj. Știe să aplice și stăpânește destul de bine toate diferențele de griuri ale imaginii alb – negru, care dau senzația picturalității, a stăpânirii de sine , a raporturilor dintre umbră și lumină. Calitățile lucrărilor sale  demonstrează că Mihail Gavrilov a avut un lung și temeinic exercițiu executat în anii din urmă și care pe bună dreptate putem spune cum a crezut el însuși; târziu am ajuns la o maturitate artistică .       Însuși Nicăpetre, marele sculptor brăilean, precum scrie în una din cărțile sale spune; eram fericit când Deadea  Mișa = Mihail Gavrilov, mă ia pe lângă  el sprea a-l ajuta în munca . Am plecat să studiez sculptara la îndemnul lui Mihail Gavrilov. În orașlul Braila, Gavrilov, a avut multe expoziții de pictur[ de-alungul anilo. În fiecare lucrare se poate vedea cu ușurință sensibilitatea culorilor, frumusețea priveliștilor lacustre, poezia misterioasă a sălciilor sub care adâncea în spațiu bărcile cu pescari.       Afirmat ca pictor și grafician, Mihail Gavrilov, rămâne în mintea celor ce l-au cunoscut, un artist dotat cu pictura dar si cu dexterități diverse ( îi plăcea muzica , având ureche muzicală ).       Pe Mihail Gavrilov, îl putem numi un mare acuarelist al Brăilei, cum pentru orașul Tulcea , este Constantin Găvănea. Și unul și celălalt, prin imaginile plăsmuite în acuarelă devin inconfundabili, prin arta lor, în contextul acuarelei românești.               
                   GURAM  DOLENJASHVILI
   Acum 2 ani, mi-a trecut prin mâini un album editat la Moscova, cu pictura şi desenul
lui  Guram Dolenjashvili . Născut în Georgia, luna martie anul 1942 . A studiat  la Aca
demiaia  de Arte  din Moscova – artele plastice şi tehnica aplicata a desenului clasic.
Lucrările sale se află în  mari Galerii de Artă din Tibilisi, Georgia - Galeria Pushkin şi
Muzeul de Artă din Rusia. Dar nu numai aici şi în Italia, Anglia, şi Germania .
   Datorită talentului său, în anul 2004, este făcut Membru de Onoare al Academiei de Artă
din Rusia.
    Guram , face şi pictură în ulei. Predilecţie are însă, pentru desenul în creion executat cu
multă siguranţă pe hârtie. In creion , îi place cel mai mult să lucreze în tehnica monocromă.
   Toate picturile sale , executate în creion pornesc de la haşura fină, ajungând la tenta cea
mai pronunţată.
   Deci cu un simplu creion , el reuşeşte să picteze apa, norii, cerul, zăpada, copacii, oamenii
si tot ce-l înconjoară. Atât în pictura în ulei cât şi cea executată cu creionul, în momentul
când lucrează, îi place foarte mult să asculte  la modul special Sonata lumii sau  Nopţi cu
lună , de Beethoven. Este un artist singular în mânuirea creionului .În momentul când îi
priveşti lucrările, spui ca ele sunt adevărate fotografii ; aceasta şi datorită mareului talent pe
care îl are, însă şi studiului profund făcut în Scoala Rusă de Pictură .
                                                 Constanta Abalasei-Donosa
 


                            

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Florile, candoarea sufletului meu

">23. Constanța Abălașei-Donosă, Florile

Monumente istorice,muresene

32. Constanţa Abălaşei-Donosă, Monumente istorice mureşene

Grafica mea, la acest TEST...